Hướng dẫn tạo nút download cho bài viết trong blogger

Hướng dẫn tạo nút download cho bài viết trong blogger

Đầu tiên để có nút download ta cần hình ảnh của  NÚT DOWNLOAD

Vào đây để tham khảo các mẫu NÚT DOWNLOAD  nhé :Tại đây

Tiếp theo khi đã có mẫu NÚT DOWNLOAD

Bạn vào Bài Đăng -> HTML, copy và thêm đoạn code này vào

<a href="http://dunghennessy.blogspot.com/" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank"><img onmouseout="this.src='http://1.bp.blogspot.com/--NjRjAGVfhs/T1KUfwmRMFI/AAAAAAAAPFU/RWHdawYYhjw/s1600/cooltext655930958.png';" onmouseover="this.src='http://4.bp.blogspot.com/-TEbfmwg8i9c/T1KUgbBVl8I/AAAAAAAAPFY/b6ceY6SYWbo/s1600/cooltext655930958MouseOver.png';" src="http://1.bp.blogspot.com/--NjRjAGVfhs/T1KUfwmRMFI/AAAAAAAAPFU/RWHdawYYhjw/s1600/cooltext655930958.png" /></a>

Ô màu đỏ : là link liên kết khi click chuột vào 
Ô màu xanh : là link ảnh ban đầu                      
Ô màu vàng : là link ảnh khi rê chuột vào        

Vậy là xong lưu lại và xem thành quả thôi

    Xem Demo  : Tại đây


Related Post

Bài viết mới