Hướng dẫn Edit PSD Poster Chạy Ngay Đi

Hướng dẫn Edit PSD Poster Chạy Ngay Đi

Đầu tiên Ae tải PSD về Link PSD

Tiếp theo  làm như hình


Bạn xóa phần Ảnh Cần Đổi + Gradient Map và thêm ảnh của mình vào

Để làm hiệu ứng như poster thì bạn vào Gradient Map

Vậy là xong chúc các bạn thành công nhé

Related Post

Bài viết mới