Hướng dẫn chèn Facebook Comment vào blogspot dễ dàng nhất

Hướng dẫn chèn Facebook Comment vào blogspot dễ dàng nhất

Nếu như các bạn đang sở hữu 1 blog và không thíchdphần bình luận mặc định của blogspot cung cấp thì ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn Facebook Comment vào blogspot dễ dàng nhất với vài bước cơ bản
Nào cùng bắt đầu nhé


Bước 1 : Tạo App Facebook 
Đăng nhập vào Facebook --> Truy cập https://developers.facebook.com/apps
Các bạn tạo 1 app facebook nhé khá đơn giản thôi ở bài này mình không hướng dẫn phần này nhé
Sau khi đã có App bạn hãy copy lại phần id app nhé
Bước 2 : Chèn Facebook Comment  
Đăng nhập vào Blogger -> Vào Mẫu -> Chỉnh sửa HTML
Thêm đoạn code bên dưới vào thẻ <html
xmlns:fb='https://www.facebook.com/2008/fbml'

Thêm thẻ meta sau vào trước thẻ  </head>
<meta content='Mã ứng dụng' property='fb:app_id'/>
<meta content='Facebook user ID' property='fb:admins'/>

Thay thế Mã Ứng Dụng bằng id của app khi nãy bạn copy nhé


Thay Facebook user ID bằng ID tài khoản facebook của bạn  hoặc link faceook cũng được nhé   
Thêm đoạn code sau trước thẻ </body>


<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
Bước 3 Cuối cùng ta xác định vị trí để chèn bình luận nhé cũng rất dễ thôi 
Thêm đoạn code sau ngay dưới thẻ <b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<fb:comments colorscheme='light' expr:href='data:post.canonicalUrl' numposts='5' width='530'/>
</b:if>


Thêm đoạn code sau trước thẻ </body>


<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
Bước 3 Cuối cùng ta xác định vị trí để chèn bình luận nhé cũng rất dễ thôi 
Thêm đoạn code sau ngay dưới thẻ <b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<fb:comments colorscheme='light' expr:href='data:post.canonicalUrl' numposts='5' width='530'/>
</b:if>
Vậy là xong ta lưu mẫu lại nhé

Related Post

Bài viết mới