Download Timeline Infographics Powerpoint Template Free | herius02

Download Timeline Infographics Powerpoint Template Free | herius02Timeline infographics PowerPoint Template Free| herius02
PPTX, XML | Layered | Vector | 1920 x 1080 px | 9.73 MB

Timeline infographics Powerpoint Template
Timeline infographics Powerpoint Template
Timeline infographics PowerPoint Template, Flexible, clean, simple, and unique PowerPoint Template. All element easy to edit and you can easily change the color to match it with your personal or company brand, Save your time with 20 Premade templates.
90 color themes are included in this pack, which you just can with One Click change the colors of all shapes, Icons, fonts and auto recolored. or you can make your own colors theme and apply it on all slides at once.
37 unique slides of content. All objects are vectors objects, and they are fully editable, all icons used are vectors which means you can easily change their size and colors to any size you want without losing resolution.

Timeline infographics Powerpoint Template là Mẫu PowerPoint hiện đại, đơn giản và độc đáo. Tất cả các yếu tố dễ chỉnh sửa và bạn có thể dễ dàng thay đổi màu sắc để phù hợp với thương hiệu cá nhân hoặc công ty của bạn, Tiết kiệm thời gian của bạn với 20 mẫu đã có sẵn.
Có 90 chủ đề màu sắc được lựa chọn trong file Powerpoint này. Bạn chỉ cần One Click là có thể thay đổi màu sắc của tất cả các hình dạng, Biểu tượng, phông chữ và tự động đổi màu. Hoặc bạn có thể tạo chủ đề màu sắc của riêng bạn và áp dụng nó trên tất cả các slide cùng một lúc.
Có 37 slide độc đáo dành cho nội dung. Tất cả đều sử dụng vectơ và chúng hoàn toàn có thể chỉnh sửa, tất cả các biểu tượng cũng sử dụng là vectơ vì thế bạn có thể dễ dàng thay đổi kích thước và màu sắc của chúng thành bất kỳ kích thước nào bạn muốn mà không mất độ phân giải.
Specifications:
 37 Unique & Clean slides
    16:9 HD Quality 1920×1080
    20 Premade colors, 90 Theme colors
    3000+ Icons! easily change size & color
    Just One Click for change the colors and auto recolored
    Free Fonts and Icons
    Fully and Easy editable content
    All objects are vector and smart objects
    100% Vector Objects & Icons
Thông số PowerPoint:
 Sử dụng 37 slide độc đáo
     Chất lượng HD 16: 9 1920 × 1080
     Sử dụng 20 màu Premade, 90 Màu chủ đề
     Hơn 3000 biểu tượng! dễ dàng thay đổi kích thước và màu sắc
     Chỉ cần một cú nhấp chuột để thay đổi màu sắc và tự động đổi màu
     Phông chữ và Biểu tượng miễn phí
     Nội dung có thể chỉnh sửa đầy đủ và dễ dàng
     Tất cả các đối tượng là vector và các đối tượng thông minh
     Sử dụng 100% là Vector và Icons
Icon Library Content: 3000+
    Scientific Study Icons
    Architecture Icons
    Charity Icons
    Fashion Icons
    School Pictograms Icons
    Business Icons
    Essential Icons
    Management Icons
    Calendar Icons
    Interface Icons
    Miscellaneous Icons
    Multimedia Icons
    Employees Org Icons
    Hospital Icons
    Office Icons
    Real Estate Icons
    Data analytics Icons
    Enterprise Icons
    Logistics Icons
    Network Icons
    Education Icons
    Medical Icons
    Human organs Icons
    Photography Icons
    Communication Icons
    Medical situations Icons
    Ecommerce Icons
    Interaction Icons
    Social Media Icons
    Web Design Icons
    Food Icons
    Investments Icons
    Travel Icons
    Constructions Icons -Gymnast Icons
    Law Icons
    Online Marketing Icons
    Ecology Icons
    Energy Icons

Thư viện Icon: 3000+

     Biểu tượng nghiên cứu khoa học
     Biểu tượng kiến trúc
     Biểu tượng từ thiện
     Biểu tượng thời trang
     Biểu tượng tượng hình học đường
     Biểu tượng doanh nghiệp
     Các biểu tượng cần thiết
     Biểu tượng quản lý
     Biểu tượng lịch
     Biểu tượng giao diện
     Biểu tượng linh tinh
     Biểu tượng đa phương tiện
     Biểu tượng nhân viên Org
     Biểu tượng bệnh viện
     Biểu tượng văn phòng
     Biểu tượng bất động sản
     Biểu tượng phân tích dữ liệu
     Biểu tượng doanh nghiệp
     Biểu tượng Logistics
     Biểu tượng mạng
     Biểu tượng giáo dục
     Biểu tượng y tế
     Biểu tượng cơ quan người
     Biểu tượng nhiếp ảnh
     Biểu tượng truyền thông
     Các tình huống y tế
     Biểu tượng thương mại điện tử
     Biểu tượng tương tác
     Biểu tượng truyền thông xã hội
     Biểu tượng thiết kế web
     Biểu tượng thực phẩm
     Biểu tượng đầu tư
     Biểu tượng du lịch
     Biểu tượng công trình - Biểu tượng thần thánh
     Biểu tượng pháp luật
     Biểu tượng tiếp thị trực tuyến
     Biểu tượng sinh thái
     Biểu tượng năng lượng

Related Post

Bài viết mới